Kako zaslužim ali sistem nagrajevanja

Sodelovanje v Ipsos Spletnem klubu se izplača

S sodelovanjem v raziskavah namreč zbirate točke, ki jih lahko pretvorite v vrednostne bone. Vsaka točka je vredna 1,5 centa. 10 točk je tako vrednih 15 centov, 100 točk pa 1,5 €.

Kako dobim točke

  • Prvih 100 točk vam podarimo že ob registraciji.
  • Za vsako popolno rešeno spletno anketo prejmete dodatno število točk, ki je odvisno od dolžine in zahtevnosti vprašalnika (povprečno za vsako minuto vprašalnika 10 točk).
  • Dodatnih 100 točk lahko pridobite za vsakega prijatelja, ki se preko vas včlani v Ipsos Spletni Klub in izpolni vsaj en anketni vprašalnik. Prijaviti je možno do največ 10 prijateljev.
  • Točke lahko dobite tudi s sodelovanjem v ostalih vrstah raziskav (diskusijske skupine, individualni intervjuji), ki bodo objavljene na spletni strani Ipsos Spletnega kluba.

Kako svoje točke unovčim

Svoje točke lahko unovčite, ko zberete vsaj 1000 točk (to ustreza vrednosti 15,00 €). Naslednji prag za izplačilo nagrade je 1400 točk (21 €). Če zberete npr. 1150 točk in se odločite za izplačilo nagrade, se vam po izplačani nagradi 1000 točk izbriše, 150 točk pa se vam prenese naprej.

Svoje točke lahko zamenjate za vrednostne bone trgovine Mercator (unovčite jih lahko v vseh prodajalnah in gostinskih lokalih Mercatorja v Sloveniji) ali jih podarite v dobrodelne namene (Karitas, Rdeči Križ).

Enostavno pošljete željo za unovčitev točk na elektronski naslov: . Navedete koliko točk bi želeli unovčiti in ali želite prejeti vrednostni bon trgovine Mercator ali jih želite podariti v dobrodelne namene (Karitas, Rdeči Križ).

Moje točke

Stanje svojih točk lahko spremljate na svoji uporabniški strani Ipsos Spletnega Kluba. Točke vam bomo dodelili v najkrajšem možnem času po izpolnjeni anketi (včasih bodo vidne takoj, včasih bo trajalo nekaj dni).

Kdaj sem upravičen do prejetja točk

Pri reševanju spletnih anket je član upravičen do prejetja točk le, če izpolnjuje izbrane pogoje, ki se ugotavljajo v uvodnih vprašanjih in če do konca korektno izpolni vprašalnik. V kolikor član za sodelovanje v določeni raziskavi ne bo zadostil izbranim pogojem, se bo anketiranje zaključilo po nekaj uvodnih vprašanjih. V tovrstnih primernih član ni upravičen do prejetja točk, razen če je v vabilu k raziskavi označeno drugače.

Nagradne igre

Ipsos Spletni Klub bo občasno organiziral tudi nagradna žrebanja za vse sodelujoče v raziskavah. Člane bomo o tem obvestili v elektronskem sporočilu, s katerim bomo povabili člana k sodelovanju.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani kluba.

Copyright (c) 2018 Ipsos