Бодување

Во продолжение можете да го проследите табеларниот приказ во кој се наведени поените кои ги добивате со учество во online истражувањата на клубот на Ипсос:


Бодување Број на поени
Пополнување на прашалник за регистрација
5
Пополнување на воведен прашалник
10
По Ваша препорака, пријава на пријател за членство во клубот *
5
Анкетен прашалник во времетраење до 10 минути
10
Анкетен прашалник во времетраење од 11 до 15 минути
15
Анкетен прашалник во времетраење од 16 до 20 минути
20
Анкетен прашалник во времетраење од 21 до 25 минути
25
Анкетен прашалник во времетраење повеќе од 25 минути
30


Кога ќе соберете минимум 100 поени имате право да побарате вредносен ваучер во вредност до 500 денари.

Својот вредносен ваучер можете да го побарате на електронската адреса (e-mail) online.mk@ipsosadria.com со испраќање на Ваши податоци кои ни се потребни за достава на истиот: име и презиме, адреса и поштенски број, датум на раѓање или некој друг доверлив податок од Вашиот документ за идентификација.

Во рок од 10 работни дена, online клубот на Ипсос на Вашата адреса ќе го испрати бараниот вредносен ваучер. Ваучерот се испраќа преку пошта и мора да го примите лично.

Поените кои нема да ги искористите можете да ги надополните со собирање на нови поени.

* На овај начин, доколку поканите Ваш пријател да се зачлени, можете да соберете максимално 15 поени. Останатите поени можете да ги соберете доколку учествувате во нашите истражувања.

 

Copyright (c) 2018 Ipsos