Garancija zaštite podataka

Garantujemo da ćemo Vaše informacije smatrati povjerljivim informacijama, te da ćemo prema njima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08).

U skladu s gore navedenim, garantujemo sljedeće:

  • Nećemo Vam pokušati prodati nešto ili dati nekome vaše ime i ostale lične podatke koji omogućuju Vašu identifikaciju, osim uz Vaš izričit pristanak.
  • Vaši lični odgovori u istraživanju ostat će anonimni, i biti ce korišteni zbirno u svrhu statističke obrade i neće biti moguće utvrditi Vaš identitet.
  • Odbijanje odgovora na neko određeno pitanje neće imati posljedice na Vaše članstvo u Ipsos Online klubu.
  • U svakom trenutku možete zatražiti isključivanje iz članstva u Ipsos Online klubu, čime se Vaši lični podaci i podaci o Vašem domaćinstvu brišu iz baze članova kluba.
  • Visok stepen elektronske zaštite pristupa Vašim ličnim podacima.

U slučaju bilo kakvih pitanja oko sigurnosti podataka, obratite nam se na e-mail .

 

Copyright (c) 2016 Ipsos